บาคาร่าเว็บตรง นายกเผย พร้อมฉีดวัคซีนโควิด ม.33 ประกันสังคม มิ.ย. นี้

บาคาร่าเว็บตรง นายกเผย พร้อมฉีดวัคซีนโควิด ม.33 ประกันสังคม มิ.ย. นี้

บาคาร่าเว็บตรง วันที่ 19 พฤษภาคม 2564 พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้โพสต์ผ่านทางเฟซบุ๊ก ระบุว่า กลุ่มผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมตามมาตรา 33 เป็นกลุ่มแรงงานที่ความสำคัญกลุ่มหนึ่ง เป็นกลุ่มเสี่ยงที่มีอาขีพต้องสัมผัส ต้องเจอคนจำนวนมาก อีกทั้งยังเป็นกลไกสำคัญของระบบเศรษฐกิจของประเทศ การเตรียมการฉีดวัคซีนโควิด 19 ให้กับกลุ่มผู้ประกันตนนี้ จะเป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวง แรงงาน กระทรวงการคลัง และภาคเอกชน โดยจะพร้อมฉีดตั้งแต่ ต้นเดือนมิถุนายนนี้ครับ ผมได้กำชับให้ทำการฉีดให้ต่อเนื่อง และรวดเร็วที่สุด เพื่อให้ภาคอุตสาหกรรมการผลิต และภาคบริการ ฟื้นตัวได้โดยเร็ว

สำหรับแนวทางการกระจายวัคซีนมีดังนี้ครับ

1. สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ร่วมมือกับภาคเอกชน และ สปสช. ในการดำเนินการ โดยกลุ่มผู้ประกันตนที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป และผู้ป่วยในกลุ่ม 7 โรคเรื้อรัง จะให้ทางกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้ดำเนินการเนื่องจากกลุ่มดังกล่าวได้ลงทะเบียนผ่านหมอพร้อมไปแล้ว

2. สำนักงานประกันสังคมจะประสานกับนายจ้างของแต่ละบริษัทให้ส่งข้อมูลลูกจ้างที่จะฉีดวัคซีน เพื่อทำการจัดสรรเวลาการฉีดวัคซีนให้แก่ผู้ประกันตน โดยในระยะแรกจะเน้นการฉีดวัคซีนสำหรับผู้ประกันตนใน กทม. และในระยะถัดไปจะเร่งฉีดวัคซีนให้แก่ผู้ประกันตนใน 9 จังหวัดเศรษฐกิจ จากนั้นจะดำเนินการฉีดวัคซีนให้แก่ผู้ประกันตนในจังหวัดที่เหลือต่อไป ที่สำคัญคือ จำนวนวัคซีนต้องเพียงพอกับจำนวนคน หากไม่ได้ทั้งหมดก็จะจัดสรรทยอยให้ตามลำดับความเร่งด่วน

3. การฉีดวัคซีนใน กทม. นั้น จะมีจุดฉีดวัคซีน 45 แห่ง และจุดฉีดวัคซีนใน 9 จังหวัดเศรษฐกิจอีก 22 แห่ง

ทั้งหมดนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานตามแผนวาระแห่งชาติ เรื่องการฉีดวัคซีน ผู้ประกันตนทุกคนจะต้องได้รับการฉีดวัคซีน ที่จะทั้งป้องกันโรคให้กับตนเอง คนรอบข้าง และผู้เข้ามารับบริการ เพื่อให้กิจการและเศรษฐกิจเดินหน้าต่อได้ครับ

สถานทูตสวิสฯ เผย วัคซีนรับรองในเยอรมนี เพื่อใช้ในการแสดงเอกสารขอเข้าประเทศหรือเปลี่ยนเครื่อง ขณะที่ชาวเน็ตถามหาชื่อซิโนแวค สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์น ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊ก ระบุว่า ตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป ผู้เดินทางโดยเครื่องบินจากประเทศไทยมายังเยอรมนีเพื่อเข้าประเทศหรือเพื่อเปลี่ยนเครื่องบิน (Transit) จะต้องแสดงเอกสารอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ต่อสายการบิน

(1) หลักฐานการฉีดวัคซีนครบถ้วนมาแล้วเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 14 วัน โดยต้องเป็นวัคซีนที่ได้รับการรับรองแล้วจากรัฐบาลเยอรมัน ได้แก่ Pfizer Moderna AstraZeneca Johnson&Johnson

(2) หากยังไม่ได้ฉีดวัคซีน/ ฉีดยังไม่ครบโดส/ ฉีดยังไม่ครบ 14 วัน หรือ ได้รับวัคซีนตัวอื่นนอกเหนือจากที่ระบุตามข้อ 1 ต้องแสดงผลการตรวจเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่มีอายุไม่เกิน 48 ชม. ก่อนเวลาเดินทางเข้าสหพันธ์ฯ ด้วยวิธีการตรวจแบบ PCR หรือ Antigen ซึ่งเป็นที่ยอมรับของหน่วยงานด้านสาธารณสุขสหพันธ์ฯ

(3) หลักฐานรับรองว่าหายป่วยจากการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 มาแล้วอย่างน้อย 28 วัน แต่ไม่เกิน 6 เดือน

อย่างไรก็ตามหลังจากที่ประกาศฉบับนี้ได้รับการเผยแพร่ออกไปผู้ใช้เฟซบุ๊กได้ต่างออกมาตั้งคำถามถึงวัคซีนไฟเซอร์ซึ่งถือเป็นวัคซีนที่ถูกนำมาใช้ในประเทศไทยขณะนี้

วัคซีนซิโนแวค ไทยซื้อเพิ่ม 1.5 ล้านโดส ถึงกรุงเทพแล้ว

วัคซีนซิโนแวค ไทยซื้อเพิ่ม 1.5 ล้านโดส ถึงกรุงเทพแล้ว ปัจจุบัน จีนส่งออก-บริจาควัคซีน Sinovac ให้ไทยแล้ว 6 ล้านโดส รายงานความคืบหน้าการจัดซื้อและนำเข้าวัคซีนโควิด Sinovac จากประเทศจีน วันนี้ 20 พ.ค. 2564 Chinese Embassy Bangkok สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย รายงานว่า คซีนซิโนแวคที่รัฐบาลไทยจัดซื้อเพิ่มจำนวน 1.5 ล้านโดสส่งถึงกรุงเทพมหานคร แล้ว

สถานทูตจีน ระบุเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันจีนได้ส่งออกและบริจาควัคซีนซิโนแวคให้แก่ประเทศไทยแล้วจำนวน 8 ชุด รวมทั้งสิ้น 6 ล้านโดส วัคซีนจีนจะช่วยชาวไทยต่อสู้กับการแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างเต็มที่ ข้อมูล ณ วันที่ 19 พ.ค. 2564 จากกระทรวงสาธารณสุขระบุว่า ตั้งแต่วันที่ 28 ก.พ. 2564 – 19 พ.ค. 2564 ได้จัดสรรการวัคซีนแล้ว 2,641,910 โดส แบ่งเป็นวัคซีน Sinovac 2,526,110 โดส และ AstraZeneca จำนวน 115,800 โดส

ผู้ได้รับวัคซีนสะสม อยู่ที่ 2,540,116 โดสแบ่งเป็น ได้รับวัคซีนโควิด 1 เข็ม 1,647,871 ราย – Sinovac 1,530,473 ราย และ AstraZeneca 117,398 ราย ได้รับวัคซีนโควิดครบ 2 เข็ม 892,245 ราย – Sinovac 881,264 ราย AstraZeneca 10,981 ราย จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในพื้นที่กรุงเทพ ที่มียอดผู้ติดเชื้อรายวันสูง รัฐบาลมีแผนที่จะฉีดวัคซีนคนกรุงเทพฯ ให้ได้ 70% ภายในเดือน ก.ค.64 ขณะที่ภาพรวมของประเทศ วันที่ 14 พ.ค. 2564 น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ได้มีการปรับเป้าหมายการจัดหาวัคซีนโควิดจาก 100 ล้านโดส เป็น 150 ล้านโดส บาคาร่าเว็บตรง