“โครงการสินเชื่อ กบข.” ศธ.ช่วยลดหนี้ครู เช็กคุณสมบัติ วิธีลงทะเบียนได้ที่นี่

“โครงการสินเชื่อ กบข.” ศธ.ช่วยลดหนี้ครู เช็กคุณสมบัติ วิธีลงทะเบียนได้ที่นี่

เปิดรายละเอียด โครงการสินเชื่อ กบข. กระทรวงศึกษาธิการ จับมือกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ เพื่อการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2565 น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยว่า คณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) จัดทำ โครงการสินเชื่อกบข. เพื่อการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของศธ. เช็กรายละเอียด คุณสมบัติผู้กู้ และวิธีการลงทะเบียนรับสิทธิได้เลยที่นี่

รู้จัก โครงการสินเชื่อ กบข.

โครงการสินเชื่อ กบข. เป็นการร่วมมือกันระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) และกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ เพื่อการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ

ช่วยเหลือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา แก้ไขปัญหาหนี้สิน ผู้ถูกฟ้องร้อง ผู้มีหนี้สินวิกฤติ หรือมียอดเงินเดือนเหลือไม่ถึงร้อยละ 30 และเป็นสมาชิก กบข. สามารถกู้เงิน กบข. ในส่วนของเงินสะสม เงินสมทบ และผลประโยชน์ตอบแทน มาลดยอดหนี้ได้ จากการสำรวจ พบว่า ผู้เข้าข่ายที่ลงทะเบียนรอบที่ 1 มีจำนวน 14,142 ราย และผู้เข้าข่ายลงทะเบียนรอบที่ 2 มีจำนวน 10,000 ราย

คุณสมบัติของผู้สมัครโครงการสินเชื่อ กบข.

ทางกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ได้มีการกำหนดกลุ่มเป้าหมาย พร้อมอธิบายคุณสมบัติผุ้สนใจสมัคร ยื่นกู้เงินจากโครงการสินเชื่อ กบข. เป็นไปตามข้อกำหนดดังนี้

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และข้าราชการพลเรือน สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่เป็นสมาชิก กบข.

เป็นผู้ลงทะเบียนแก้ไขปัญหาหนี้สินครู ผ่าน เว็บไซต์ td.moe.go.th

ลงทะเบียนเพิ่มเติมผ่านสถานีแก้หนี้ครู ซึ่งเป็นผู้ถูกฟ้องร้อง ทั้งในฐานะผู้กู้และผู้ค้ำประกัน หรือผู้มีปัญหาหนี้สินวิกฤต คือ มียอดเงินเดือนคงเหลือไม่ถึงร้อยละ 30

การกู้เงินไม่เกินร้อยละ 90 ของยอดเงินรวมของเงินสะสม เงินสมทบ และผลประโยชน์ตอบแทนคิดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ร้อยละ 0.50 – 1.00 บาทต่อปี

หลังจากปรับโครงสร้างหนี้แล้ว ต้องไม่ก่อหนี้สินเพิ่มภายในระยะเวลา 12 เดือน

สำหรับผู้กู้ชำระเฉพาะดอกเบี้ยรายเดือน กำหนดระยะเวลาผ่อนผันการชำระคืนเงินต้นไปจนใกล้เกษียณอายุราชการ และจะหักชำระหนี้เงินกู้ทั้งหมดตามสัญญาเมื่อสมาชิกสิ้นสุดภาพ หรือออกจากราชการ และขอรับเงินจาก กบข.

15 ส.ค. เงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุ เข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐวันนี้ ได้เท่าไหร่

อัปเดตล่าสุด เงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุ เข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน วันนี้ 15 สิงหาคม 2565 ได้วงเงินเท่าไหร่ ถอนเป็นเงินสดได้หรือไม่ และหมดเขตรับสิทธิวันไหนเช็กเลยมีคำตอบ

เปิดปฏิทินเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย เข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2565 ได้รับเงินสูงสุด 100 บาทต่อเดือน หมดเขตรับสิทธิเงินยังชีพผู้สูงอายุในเดือนกันยายนปีนี้ มีรายละเอียดเงื่อนไขคุณสมบัติของผู้รับสิทธิอย่างไรบ้าง หากต้องการถอนเป็นเงินสดและสะสมในเดือนถัดไปได้ไหม ทีมงานเดอะไทยเกอร์สรุปมาให้แล้วที่นี่

15 สิงหาคม 2565 เงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุ เข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจนสูงสุดได้กี่บาท มีเงื่อนไขอะไรบ้าง

สำหรับเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุ เข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนในวันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2565 โอนเงินเข้าบัตรคนจนสูงสุด 100 บาทต่อเดือน มีรายละเอียดและเงื่อนไขการรับสิทธิเงินยังชีพช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยดังนี้

ต้องเป็นผู้สูงอายุที่มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อปี.

ได้รับเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุตลอด 3 เดือน จำนวน 300 บาท.

หากเป็นผู้สูงอายุที่มีรายได้มากกว่า 30,000 บาท – 100,000 บาทต่อปี โอนเงินเข้าบัตรคนจน 50/100 บาท ต่อเดือน เริ่มตั้งแต่ ก.ค.65 – ก.ย.65.

ได้รับเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุเข้าในเดือน เม.ย. – ก.ย. 65 สำหรับผู้ชราที่ได้รับสิทธิตั้งแต่เดือน ต.ค. 64 – ก.ค. 65.

เงินช่วยเหลือผู้สูงอายุสามารถถอนเป็นเงินสดได้ และสะสมในเดือนถัดไปได้.

กรณีลูกค้ารายย่อยทั่วไป ดอกเบี้ยเท่ากับ MRR – 0.50% ต่อปี พร้อมยกเว้นค่าธรรมเนียมในรายการที่เกี่ยวข้องให้ทั้งหมด ประกอบด้วย ค่าธรรมเนียมการขอเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ และค่าธรรมเนียมการขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการกู้ทุกกรณีหลังจากนิติกรรมแล้วในรายการที่เกี่ยวข้อง

ลูกค้าสถานะ NPL ที่หลักประกันได้รับความเสียหาย ให้ประนอมหนี้ระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี 6 เดือน โดยคิดอัตราดอกเบี้ย 0% ต่อปี นาน 6 เดือนแรก และไม่ต้องชำระเงินงวด จากนั้นเดือนที่ 7-18 อัตราดอกเบี้ย 1% ต่อปี

Credit : ที่เที่ยวญี่ปุ่น | จัดอันดับต่างๆ | รีวิวของแบรนเนม | วิธีการลงทุนต่า